Maine Coon Kat Aanvallen


Ontegenzeggelijk zijn Maine Coon kattenaanvallen schrijnend voor zowel eigenaren als huisdieren.

Leren over toevallen, inclusief preventie, behandeling en vooruitzichten, is cruciaal voor eigenaren om door dit moeilijke Maine Coon gezondheidsprobleem te navigeren.

Toevallen bij Maine Coon katten treden op wanneer verstoringen in de hersenactiviteit oncontroleerbare lichaamsbewegingen veroorzaken. Gezondheidsproblemen zoals hersentumoren, gifstoffen, genetische aanleg of hoofdtrauma kunnen toevallen veroorzaken. Behandeling en overleving hangen af van het onderliggende gezondheidsprobleem, en diergeneeskundige zorg kan helpen om de aanvallen onder controle te houden.

Ontdek in dit artikel praktische tips en belangrijke educatieve punten om toevallen beter te begrijpen en hoe je Maine Coons veilig kunt houden terwijl je met dit gezondheidsprobleem van de kat omgaat.

Lees verder voor informatie over symptomen, oorzaken, behandelingen en meer.

Maine Coon Kat Aanvallen

Het Maine Coon ras is een populair gedomesticeerd kattenras dat bekend staat om zijn enorme omvang, sociale aard, en zachtaardig temperament.

Maine Coons zijn prachtige metgezellen met pluimoren, brede borstkas en een lange, prachtige vacht.

Over het algemeen worden ze beschouwd als een sterk ras, hoewel eigenaars tegen bepaalde gezondheidsproblemen kunnen aanlopen, zoals deze.

Onder deze gezondheidsproblemen zijn Maine Coon aanvallen.

Hoe zien kattenaanvallen eruit?

Bij kattenaanvallen veroorzaken verstoringen in de hersenen plotseling onwillekeurige stuiptrekkingen van de spieren.

Deze episodes van abnormale elektrische hersenactiviteit kunnen enkele seconden tot zelfs een uur duren.

Bij een lichte kattenaanval wordt slechts één deel van de hersenen aangetast, wat betekent dat een beperkt deel van het lichaam van de kat in beslag wordt genomen.

Aanvallen komen niet vaak voor bij Maine Coons, en het zijn meestal symptomen van een onderliggende ziekte.

Symptomen van kattenaanvallen

Hieronder staan de belangrijkste symptomen van een kattenaanval:

1. Kwijlend

Katten kunnen overmatig kwijlen tijdens een aanval.

Dit komt omdat katten de controle over hun gezichtsspieren verliezen en niet kunnen slikken.

2. Kortstondig staren of “Zoning Out”

Milde kattenaanval symptomen omvatten:

 • Tijdelijke desoriëntatie
 • Ongevoeligheid

Eigenaren kunnen er getuige van zijn dat hun katten in een zone verdwijnen en wezenloos in de ruimte staren.

3. Licht hoofdschudden of knikken

Bij lichte aanvallen kunnen katten abnormaal hoofdschudden of andere vreemde hoofdbewegingen vertonen.

4. Trillen en schudden

Onwillekeurige spiercontracties, trekken en schudden zijn veel voorkomende symptomen.

Deze bewegingen variëren van subtiele bewegingen tot sterke schokken of trillingen.

Korte spiertrekkingen die geïsoleerd zijn tot één lichaamsdeel, zoals het gezicht of de benen, wijzen op een milde kattenaanval.

5. Whisker Twitching

Milde aanvallen kunnen resulteren in snorhaartrekkingen, maar geen lichaamstrekkingen.

Het kan zo subtiel zijn dat eigenaren dit symptoom niet opmerken.

6. Staart achtervolging

Repetitief, obsessief en abnormaal gedrag zoals het achtervolgen van een staart kan voorkomen tijdens een aanval.

Het lijkt misschien vreemd, maar dit is een effect van veranderingen in de hersenactiviteit die de motoriek van de kat beïnvloedt.

7. Verwarring en desoriëntatie

Eigenaren kunnen merken dat hun kat abnormaal gedesoriënteerd raakt tijdens de aanval.

Ze kunnen verward lijken of sporadisch ronddwalen.

Deze verwarring kan leiden tot vreemde gedragsveranderingen, zoals ongewoon verstoppen of vreemde stilte.

8. Stijf lichaam

Het lichaam van katten kan tijdens aanvallen stijf worden door het aanspannen van spieren.

Als spieren samentrekken, kan de verstijving in verschillende mate optreden, van mild tot ernstig.

Een stijve lichaamshouding kan één lichaamsdeel of het hele lichaam treffen.

9. Luide kreten

Katten kunnen tijdens een aanval onvrijwillig luide vocalisaties of yowls uitstoten als gevolg van verstoorde hersenactiviteit.

10. Onverwachte agressie

Als katten tijdens en na aanvallen verward en bang worden, kunnen ze extreem defensief en ongewoon agressief worden.

Eigenaren moeten niet negatief reageren op dit gedrag, omdat dit de kat verder van streek kan maken.

11. Stampende of peddelende ledematen

Eigenaren kunnen er getuige van zijn dat hun katten tijdens een aanval ongecoördineerde, verwoede bewegingen maken.

Stampende en peddelende ledematen zijn een reactie op abnormale elektrische hersenactiviteit.

12. Verlies van bewustzijn

In sommige ernstige gevallen kunnen aanvallen bewustzijnsverlies veroorzaken.

Dit verlies kan kort, gedeeltelijk of volledig zijn, en komt door de verstoringen die in de hersenen plaatsvinden.

Wat veroorzaakt een aanval bij katten?

Vele onderliggende gezondheidsfactoren kunnen aanvallen veroorzaken bij Maine Coons, of andere kattenrassen.

Het raadplegen van de dierenarts is noodzakelijk om de hoofdoorzaak voor individuele katten te helpen bepalen, en om beter te begrijpen wat een aanval bij katten kan uitlokken.

De belangrijkste redenen waarom katten een aanval krijgen zijn de volgende:

Hersentumor

Als je bedenkt waardoor katten aanvallen krijgen, zijn hersentumoren een factor.

Hersentumoren zijn abnormale gezwellen in de hersenen.

Deze gezwellen kunnen problemen veroorzaken met de natuurlijke processen van de hersenen en vereisen meestal een medische ingreep.

Genetische Hersenafwijkingen

Sommige katten erven defecte hersenstructuren die kunnen ontstaan door genetische mutaties of ontwikkelingsproblemen.

Genetische hersenafwijkingen beïnvloeden de communicatie tussen neuronen en kunnen ook de werking van essentiële eiwitten of enzymen verstoren, wat leidt tot toevallen.

Ontstekingsziekte

Door ontstekingsziekten kan het immuunsysteem van een kat reageren op verwondingen, infecties of andere triggers op een manier die leidt tot ontstekingen in organen en weefsels, waaronder de hersenen.

Gifstoffen

Als katten giftige stoffen innemen, zoals huishoudelijke schoonmaakmiddelen of bepaalde medicijnen, kunnen ze beginnen met toevallen.

Medicijnen zoals Tylenol of Advil zijn giftig voor katten.

Kijk hier eens naar lijst van voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor een Maine Coon kat.

Lever of Nierziekte

Deze ziekten verstoren de stofwisselingsprocessen van een kat, wat kan leiden tot een ophoping van gifstoffen in het lichaam.

Teveel gifstoffen in de bloedbaan kunnen aanvallen veroorzaken.

Hoofdtrauma

Als een kat een ongeluk krijgt of valt en haar hoofd stoot, kan een traumatisch hersenletsel ontstaan.

Aanvallen kunnen optreden als de hersenen na verloop van tijd proberen te genezen en te herstellen.

Epilepsie

Maine Coon epilepsie is een neurologische aandoening waardoor ze steeds terugkerende, niet uitgelokte aanvallen krijgen.

Epilepsie bij katten, waaronder Maine Coons, kan het gevolg zijn van verschillende factoren, maar kan onbekend blijven (bron 1).

Hoe lang duren kattenaanvallen?

Aanvallen bij katten duren normaal gesproken maar een paar minuten.

De duur van de aanval varieert afhankelijk van het soort aanval dat de kat ervaart:

Gegeneraliseerde aanval

Een gegeneraliseerde aanval, ook bekend als een grand mal aanval, duurt één tot twee minuten.

focale aanval

Focale aanvallen treden op in één specifiek gebied van de hersenen en kunnen slechts enkele seconden tot een minuut duren.

Continue Aanval

Sommige continue aanvallen kunnen meer dan 5-10 minuten duren en vereisen een dringende behandeling.

Cluster aanval

Clusteraanvallen betekenen dat herhaalde aanvallen optreden gedurende enkele uren of dagen.

Aanvallen kunnen meer dan een half uur duren en permanente hersenbeschadiging veroorzaken.

Langdurige Aanvallen

Langdurige aanvallen worden status epilepticus genoemd, en kunnen levensbedreigend zijn.

Wat te doen als een kat een aanval heeft?

Katteneigenaren die op de hoogte zijn van het aanvalsprotocol kunnen op een dag het leven van hun kat redden.

Dus, wat moet u doen als uw kat een aanval heeft?

1. Ga in veiligheid

Als een kat begint te grijpen op een precaire plaats, zoals de rand van een aanrecht of bed, verplaats hem dan snel en stevig naar de vloer of een andere veilige ruimte om letsel te voorkomen.

Het is het beste om een in beslag genomen kat te verplaatsen door een handdoek om hem heen te wikkelen, omdat hij ongecontroleerd kan bewegen.

2. Zorg voor ruimte

Als de kat eenmaal op een veilige plaats is, geef hem dan de ruimte in plaats van hem te verdringen.

Houd andere dieren of mensen uit de buurt.

3. Wees veilig

Katteneigenaren moeten eraan denken zichzelf te beschermen tegen toevallige beten of krassen terwijl een kat in beslag wordt genomen.

Omdat hun bewegingen oncontroleerbaar zijn, kunnen ze per ongeluk hun eigenaar verwonden.

Katten kunnen ongewoon agressief en angstig zijn tijdens en na aanvallen.

4. Informatie verzamelen

Als het veilig en mogelijk is, time en registreer de gebeurtenis.

Dit zal de dierenarts helpen het probleem beter te begrijpen en te diagnosticeren.

5. Gebruik kalmerende technieken

Probeer de grijpende kat te kalmeren door er zachtjes tegen te spreken.

Het is mogelijk dat het aaien van hun rug hen kan troosten tijdens de episode.

Bied ook vers water en voedsel aan, maar forceer het nooit.

6. Bezoek dierenarts

Als de aanval langer duurt dan vijf minuten of als er binnen 24 uur meer dan één aanval optreedt, ga dan naar de spoeddierenarts.

Katten met bekende aanvalsstoornissen rechtvaardigen misschien niet bij elke aanval een dierenartsbezoek, maar bel en volg de dierenarts op als er vragen of twijfels zijn.

Behandeling van kattenaanvallen

De behandeling van kattenaanvallen hangt af van wat gezondheidsprobleem is de oorzaak van de aanvallen.

Dierenartsen maken een strategie voor het beheer van kattenaanvallen met behulp van de volgende informatie:

 • Onderliggende medische problemen
 • Frequentie van aanvallen
 • Andere relevante informatie

Afhankelijk van het geval kunnen dierenartsen anti-epileptica voorschrijven om aanvallen te helpen voorkomen of ze minder ernstig te maken.

Als een hersentumor de oorzaak is van de aanvallen, kan een operatie nodig zijn om de tumor te verwijderen.

In het geval dat gifstoffen een aanval veroorzaken, moeten de gifstoffen uit het lichaam worden verwijderd via baden of geïnduceerd braken.

Anticonvulsiva vereisen tijd, geduld en veel overleg met de dierenarts om de juiste dosis voor de kat te verkrijgen.

Naast medicatie moeten eigenaren hun katten goed in de gaten houden om verdere aanvallen op te sporen en te documenteren.

Hoe lang kan een kat leven met toevallen?

De verwachte tijd dat een kat kan overleven met epilepsie (terugkerende aanvallen) varieert afhankelijk van de onderliggende oorzaak, en is moeilijk te voorspellen.

In één studie, gepubliceerd in de National Library of Medicine, vonden onderzoekers dat de gemiddelde overlevingskans bij een groep van 76 epileptische katten 3,2 jaar was, variërend van 1 tot 11 jaar.

In deze studie voorspelden tekenen, symptomen, noch aanvalstype de levensduur.

De meeste katten herstellen goed na een aanval, maar in zeldzame, tragische gevallen kan de aanval zelf fataal zijn door verwondingen tijdens het incident.

Over het algemeen lopen katten bij frequentere en langere aanvallen een groter risico op blijvende hersenbeschadiging en een lagere levensverwachting.

Wanneer een kat met toevallen euthanaseren?

De beslissing om over te gaan tot euthanasie is hartverscheurend voor katteneigenaren, en deze beslissing vereist zorgvuldige afweging.

Het is het beste om met dierenartsen te overleggen over deze beslissing, omdat zij de specifieke, unieke omstandigheden van de individuele kat kunnen gebruiken om te helpen bij de beslissing.

Twee belangrijke factoren om te onderzoeken bij het nemen van deze beslissing zijn de onderliggende gezondheidstoestand en de kwaliteit van leven.

Bijvoorbeeld, katten die een aanval krijgen als gevolg van een eenmalige toxine-overbelasting zouden geen behoefte hebben aan euthanasie omdat beide behandelbaar zijn.

Katten met een eenmalig, klein lichamelijk hoofdletsel of epilepsie zouden geen euthanasie nodig hebben.

Als toevallen worden veroorzaakt door hersenkanker, kunnen eigenaren de ernst van de kanker en de kwaliteit van leven afwegen tegen euthanasie.

Kwaliteit van Leven

Wat de kwaliteit van leven betreft, moeten eigenaren het comfort- of pijnniveau van de kat beoordelen.

Kan het lijden van de kat verlicht worden met medicatie of behandeling?

Is de kat in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals:

 • Eten
 • Drinken
 • Verzorging
 • De kattenbak gebruiken

Hoe zijn het gedrag, de stemming en het energieniveau van de kat?

Als de kwaliteit van leven ernstig is verslechterd, kunnen eigenaren euthanasie als een barmhartige keuze voor hun geliefde huisdieren beschouwen.

Onbehandelbare of onbehandelbare hersentumoren

Euthanasie kan ook worden overwogen voor katten met onbehandelbare of onbeheersbare hersentumoren.

In dergelijke gevallen moeten eigenaren het volgende afwegen:

 • Behandelingsopties
 • Symptoom Ernst
 • Prognose op lange termijn

Belangrijk is dat eigenaren van huisdieren ook rekening moeten houden met hun eigen financiën en emoties.

Ze moeten zich afvragen of het beheer of de behandeling van hersentumoren op lange termijn financieel haalbaar is, aangezien dergelijke behandelingen duur kunnen zijn.

Toch moet deze uiterst gevoelige en moeilijke beslissing prioriteit geven aan het welzijn van de kat en zich richten op het minimaliseren van hun ongemak.

Huismiddeltjes voor kattenaanvallen

Alvorens huismiddeltjes voor toevallen te overwegen, is het van cruciaal belang om een vertrouwd dierenartspraktijk te raadplegen.

Huismiddeltjes vervangen over het algemeen geen professionele diergeneeskundige zorg.

Sommige eigenaren kunnen echter merken dat een paar huismiddeltjes kunnen helpen hun katten te kalmeren terwijl ze stressvolle situaties ondergaan, waaronder aanvallen.

Hieronder staan enkele voorgestelde huismiddeltjes die je zou kunnen gebruiken, om je kat te helpen. Houd er rekening mee dat deze methoden kattenaanvallen niet zullen genezen of voorkomen:

Ten eerste kan het overstappen op kattenvoer van hogere kwaliteit de algehele gezondheid van een kat verbeteren, waarbij de spieren en het immuunsysteem worden versterkt.

Ten tweede, minimaliseer stress in huis door gezellige, veilige rustplaatsen voor de kat te creëren. Dit zal ook helpen tijdens aanvallen.

Ten derde kan het aanvullen van het aminozuur taurine helpen bij aanvallen, maar het is belangrijk om dit eerst aan de dierenarts te vragen.

Hoe een Maine Coon kat te kalmeren

Maine Coons kalmeren is een belangrijke vaardigheid voor eigenaren om te begrijpen, zodat ze het welzijn van hun katten kunnen ondersteunen, en ze kunnen helpen tijdens stressvolle tijden die gepaard gaan met aanvallen.

Kalmeer ruimte

Eigenaren kunnen de toon zetten door een rustige omgeving te creëren zonder harde geluiden of storingen.

Veilige plekken

Eigenaren dienen veilige schuilplaatsen beschikbaar te stellen voor hun katten.

Zelfs uitgaande Maine Coons hebben af en toe een privé schuilplaats nodig als ze zich bang of gestrest voelen.

Feromonen

Door het gebruik van kattenferomoonsprays of plug-ins komt een geur vrij die gestreste katten op natuurlijke wijze kalmeert.

Verzorging

Regelmatige verzorging versterkt de band tussen eigenaar en Maine Coon.

Zachtjes de kat borstelen tijdens of na een aanval kan helpen een kalmerende ervaring te bieden.

Conclusie

Samenvattend, Maine Coon katten aanvallen zijn een zorgwekkend probleem dat stressvol kan zijn voor zowel eigenaren als katten.

Eigenaren kunnen de situatie echter beheersen door overleg met veterinaire professionals en het volgen van voorgeschreven behandelplannen.

Hoewel sommige toevallen en onderliggende gezondheidsproblemen dodelijk zijn, kunnen katten nog relatief gezond leven na het doormaken van toevallen.

Begrijpen wat te doen tijdens en na aanvallen en gebruik maken van stressbeperkende technieken helpen eigenaren effectief voor hun geliefde huisdieren te zorgen.