Hijgen bij pasgeboren kittens: is het levensbedreigend?

Als je vijf trappen oploopt, zul je zeker hijgen en hijgen alsof je longen niet genoeg lucht krijgen, maar als katten of pasgeboren kittens het doen, kan het ernstig zijn.

Van katten is nooit bekend dat ze uit hun mond ademen of hijgen, maar het is niet zeldzaam.

Rigoureus spelen of zelf werken kan ervoor zorgen dat ze zwaar ademen of hijgen. Dit fenomeen wordt ook gezien bij pasgeboren kittens.

Wanneer een kitten wordt geboren, sissen ze of proberen ze te sissen, wat vreemd genoeg bekend is met de actie van hijgen, dus als je het gevoel hebt dat je kitten hijgt, kijk dan goed om te zien of het eigenlijk hijgt of gewoon sist. Het kan een vals alarm zijn en nadere inspectie kan u een paniekerig telefoontje of een bezoek aan uw dierenarts besparen.

Onlangs kwam ik op sociale media een katteneigenaar tegen die het verhaal deelde van hoe ze dringend een zwangere kat moest opnemen voor een vriend.

De kat beviel van 6 kittens, die door de dierenarts werden gecontroleerd en gezond waren, maar ze merkte dat van de kittens zwaar ademde en het leek alsof ze veel lucht probeerde op te nemen, maar het gewoon niet kon, dus haastte ze zich midden in de nacht naar de dierenarts om haar te laten controleren, maar bleek dat de kleine babykat gewoon probeerde te sissen en niet kon Doe het.

Dus je moet zelf zorgvuldig controleren en ervoor zorgen dat ze echt onconventioneel ademen of dat je de tekenen verkeerd leest.

hijgen bij pasgeboren kittens: wat is het en wat zijn de oorzaken?